: 0905.516.026 : info@dathanhtravel.com

Tour Cù Lao Chàm hằng ngày khởi hành từ Đà Nắng bao gồm xe, HDV, Cano, Lặng Ngắm San Hô với giá rẻ nhất.

Tour Cù Lao Chàm hằng ngày khởi hành từ Đà Nắng bao gồm xe, HDV, Cano, Lặng Ngắm San Hô với giá rẻ nhất. Thăm Quan Biển Đảo lặng ngắm san hô thưởng thức Hải Sản.