: 0905.516.026 : info@dathanhtravel.com

Tour Cù Lao Chàm hằng ngày khởi hành từ Đà Nắng bao gồm xe, HDV, Cano, Lặng Ngắm San Hô với giá rẻ nhất.